Verksamhetsutveckling

Vikten av att ha en superuser i organisationen

I vår mini-serie om superusers kommer vi att belysa rollen från olika infallsvinklar. Först ut att besvara tre korta frågor är Patrik Magnusson.

Patrik Magnusson, teamchef på CRM-Konsulterna
Patrik Magnusson, teamchef CRM-Konsulterna

Hej Patrik!

Du är en av våra två teamchefer här på CRM-Konsulterna och vet verkligen vikten av att ha en bra superuser på plats.

Vad tillför en superuser i en organisation?

Framför allt en trygghet för användarna, att det finns en person som snabbt kan svara på frågor om systemet. En annan stor fördel är att ha en person som både kan systemet och verksamheten. Detta gör det betydligt enklare att hitta förbättringar i systemet som genererar verksamhetsnytta för både användare och organisation. Utan att förstå verksamheten är det svårt att förbättra systemet. En superuser är också bra för att säkerställa att användarna verkligen använder systemet på bästa sätt och så som det är tänkt att fungera.

Vad är riskerna när man inte har en superuser?

Frustration från användare som upplever att systemet är ett hinder istället för en hjälp. Detta beror oftast på att det används på fel sätt. Utan en superuser som verkligen kan systemet och dess möjligheter riskerar man även att gå miste om förbättringar eller i värsta fall få försämringar i systemet då det inte underhålls.

Frågor som egentligen skulle vara enkla att svara på riskerar att slussas runt mellan olika personer när ingen har helhetskunskaper. Detta skapar ytterligare frustration.

Kan vi på CRM-Konsulterna hjälpa till om någon behöver en superuser snabbt?

Ja absolut! Har man behov av att tillföra en superuser till sin organisation har vi många konsulter som kan axla den rollen tills man fått sin egen superuser på plats.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.