Uppfyll gällande lagkrav med visselblåsarfunktion

CRM-Konsulterna har tagit fram en lösning som bygger på Microsoft Power Platform, Customer Voice och Dataverse. Tillsammans med dig kan vi sätta upp visselblåsarfunktionen som anpassas efter era behov, samtidigt som ni under implementeringen lär er mer om Power Platform och att själva bygga appar. Använd de verktyg som du redan har i din verktygslåda för att säkerställa att din organisation uppfyller regelverket. Du får en kostnadseffektiv lösning som du har kontroll över.

Vill du läsa mer om vår tjänst – Visselblåsarfunktion – hittar du det här.

I detta webinar på 18 minuter kommer vi att presentera vad de nya lagdirektiven innebär och hur din organisation snabbt kan agera på dem.

.

Ta del av on-demand webinariet här!