Kundrelationer

Kraften i ett bra teamwork slår allt

Oavsett om det handlar om det privata eller det professionella så drivs Denise Norenius av att den ena dagen inte ser ut som den andra. Det kan handla om ett spännande äventyr på ett nytt resmål, men även att byta metodik i ett projekt eller ha en innovationsdag för att se vart det leder till. I sin breda roll på CRMK värderar hon kundrelationer högt och fokuserar på att finna lösningar i de olika teamsammansättningar hon både skapar och jobbar inom.

Denise Norenius, teamchef och projektledare/förvaltningsledare på CRM-Konsulterna som tror på kraften av teamwork.
Denise Norenius, teamchef och projektledare/förvaltningsledare på CRM-Konsulterna som tror på kraften av ett bra teamwork.

”Det viktigaste och svåraste är att sätta rätt förväntningar och mål tillsammans med kunden i ett projekt – vad är det vi faktiskt vill åstadkomma tillsammans?”

Att uppleva mycket är Denise drivkraft, både på CRMK men också privat. När det kommer till projekten och framförallt att starta upp projekt lyfter hon förväntningar. Det är ändå förväntningar som ett projekt startar med anser Denise. Under tiden på CRMK har Denise fått en bred roll som teamledare och förvaltningsansvarig. Därtill ett fokus på affärsutveckling och därmed kundrelationer. Det här med förväntningar, varför är det viktigt?

– Det viktigaste och svåraste är att sätta rätt förväntningar och mål tillsammans med kunden i ett projekt – vad är det vi faktiskt vill åstadkomma tillsammans? Det är viktigt att det finns ett gemensamt initiativ där vi äger projektet och leveransen tillsammans, annars är det svårt att uppnå höga kvalitetsmål.

Det går också i takt med CRMKs värderingar

– Det måste finnas ett bra samarbete i grunden – ”win-win”, både internt och externt – och där vi också har kul på vägen!

Dagarna för Denise kan vara väldigt varierande i och med sin breda roll. Löpande dialog och diskussion är nödvändig, både med kollegor och med kunder för att ständigt kunna komma med bra lösningar och utveckla projekten åt rätt håll.

Jag anser att om det finns utrymme för diskussion, lär man sig också längs vägen tillsammans. Jag har en förmåga att snabbt omsätta behov till lösning men där man också har ”glimten i ögat” för att det ska finnas positivism, lättsamhet och högt i tak – även när det handlar om svårare nötter att knäcka. Jag jobbar på att alltid vara snabb med återkoppling med ett pragmatiskt synsätt, jag fokuserar på att hitta lösningar istället för att fastna i problematiken.

Ett gott samarbete är nyckeln till framgång

Att ha en varierad tillvaro triggar Denise, det får gärna tillstöta problem och utmaningar. Ett välfungerande team är a och o i arbetet, och när det inte funkar så jobbar Denise med att justera teamsammansättningen och dialogen inom teamet.

– På en tidigare arbetsplats fick jag arbeta upp samarbetsandan i ett befintligt konsultteam som hade hamnat i dvala och inte interagerade med varandra. Det var en lyckokänsla när vi efter ett halvårs hårt arbete hade blivit ett ”nytt” team, som drev och utvecklade tillsammans, tog hjälp av varandras styrkor och försökte ständigt hitta nya lösningar och affärer! Jag anser att det är viktigt att varje person ska känna sig sedd, hörd och berörd – det bygger grunden i framgångsrika team. Och på CRMK har vi många fina team.

Denise 5 bästa tips för att bygga team och utveckla goda kundrelationer!

  • Prata om förväntningar – Det är a och o för ett lyckat projekt att vi ställer krav, utmanar varandra men också har en tydlighet om vad som är viktigt och bör prioriteras.
  • Glöm inte användarna – Det är många projekt som man sett gått i stöpet för att man bjuder med verksamheten alldeles för sent eller att de inte har mandat att påverka.
  • Förstå era egna processer – Fastna inte i invanda arbetssätt med slogan ”så har vi alltid gjort!” våga utmana om hur ni vill arbeta i framtiden.
  • Kvalitetssäkring – Blocka av mer tid än vad ni tror till test och kvalitetssäkring! Det är ert framtida systemstöd som vi fokuserar på och det är därmed ert ansvar att det blir som ni har tänkt er.
  • Sätt av tid – Sätt av tid för att ha kick-off, utbildningar, ”slasktid” på agendan – detta är viktiga punkter för att erhålla en gemenskap i projektteamet och kommer att vara en grundplatta i vårt framtida samarbete tillsammans.

Vill du läsa fler tips från våra experter? Ladda ner vår handbok – Den unika kundrelationen.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.