Verksamhetsaudit

Utforska & optimera era processer

Upptäck potentialen i din verksamhet genom en verksamhetsaudit. Vi analyserar inte bara din nuvarande systemstruktur utan skapar även en konkret plan för att säkerställa långsiktig framgång.

Varför ska du göra en verksamhetsaudit?

I vår årliga kundundersökning 2023, svarade våra kunder att följande tre fokusområden är viktigast att utveckla och fördjupa i närtid:

 1. Förbättrade processer
 2. Intern effektivitet och kvalitet
 3. Förstå och använda den senaste tekniken

En verksamhetsaudit ger din organisation förutsättningar för att lyckas på kort och lång sikt. Du får konkreta rekommendationer hur ni kan förbättra era processer och ert verksamhetsstöd.

Identifiera och hantera

Vår expertis sträcker sig över en verksamhetsanalys som granskar hur ditt system presterar för närvarande och identifierar kommande förbättringsförslag. Genom att kartlägga flaskhalsar och potentiella risker skapar vi en klar bild av hur din organisation kan växa och utvecklas utifrån era viktigaste processer.

Vi identifierar era befintliga utmaningar, potentiella risker och undersöker möjligheterna till automatisering för hur vi kan stötta för att optimera din organisation för hållbar tillväxt och förbättrad effektivitet. Vår verksamhetsaudit ger dig en klarare bild av din verksamhet och dess framtida möjligheter, steg för steg.

Effektivisera era processer

Vi tar det ett steg längre genom att granska och förbättra era processer och hur väl ert system stöder dem. Vi gör en djupgående översyn av den implementerade lösningen för att säkerställa att den inte bara matchar dina nuvarande behov utan också identifierar möjligheter att göra den mer användarvänlig på både kort och lång sikt.

Våra paket för verksamhetsaudit

SMALL

 • En dags analys på plats
 • Intervju kombinerat med 1 dags workshop
 • En rapport som summerar det granskade området
 • 40 000 SEK

MEDIUM

 • 2 dagar analys på plats
 • Intervju kombinerat med 1 dags workshop
 • En rapport som summerar det granskade området
 • En executive summary i PowerPoint
 • 65 000 SEK

LARGE

 • 5 dagars analys på plats
 • Intervju kombinerat med 1 dags workshop
 • En rapport som summerar det granskade området
 • En executive summary i PowerPoint
 • En presentation (1 h)
 • 110 000 SEK

Läs mer om varför din organisation behöver ha en roadmap

Vill du fördjupa ert arbete ytterligare? Ta din organisation hela vägen med en tydlig roadmap. Läs mer om hur du går tillväga och vilka delar du behöver ha koll på. Vi hjälper dig att hålla koll så att du inte kör i diket.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.