Förstudie

Vi hjälper dig att komma igång

CRMK Dynamics 365

Innan ni beslutar er för att investera i Dynamics 365 och Power Platform är det en god idé att börja med att genomföra en förstudie för att förstå vilka utmaningar ni står inför och få hjälp med att definiera vad det är ni vill uppnå med ett implementationsprojekt.

Vi rekommenderar alltid en mer eller mindre ingående förstudie, beroende på storlek på projekt, ambitionsnivå och budget. Det är en god grund för att kunna påbörja och bedriva ett lyckosamt implementationsprojekt.

Våra verksamhetskonsulter kan bland annat hjälpa er med:

 • Skapa en CRM-strategi
 • Definiera vision och sätta upp mätbara mål för projektet
 • Genomföra verksamhetsanalyser, nulägesanalyser, swot m.m.
 • Analysera och definiera övergripande behov, krav och processer, t.ex. säljprocesser, marknadsprocesser, ärendehanteringsprocesser, processer för att hantera GDPR, som systemet ska stödja (detaljering av krav sker i implementationsfasen – kravanalys), behov av utbildning m.m.

Våra paket

Förstudiens storlek är beroende på tilltänkt projekt och ambitionsnivå.

Small

 • 1 dags analys på plats
 • En rapport i Word
 • 30.000 SEK

Medium

 • 5 dagars analys på plats
 • En rapport i Word
 • En executive summary i PowerPoint
 • En presentation (x h).
 • 80.000 SEK

Large

 • x dagars analys på plats – Behovsanpassad
 • En rapport i Word
 • En executive summary i PowerPoint
 • En presentation (x h)
 • Pris vid förfrågan

För vem

Du har kanske ett projekt där du är projektledare. Annars är det här paketet ofta ett stöd till för dig som är VD, beställare eller verksamhetsansvarig, alternativt sitter i ledningsgrupp.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.