Licenser

Alla lever vi i en snabb och föränderlig värld. Ingen har nog missat att innehållet i Microsofts utbud av licenser kommer och går. Att förstå vad just din organisation, ditt team och dina medarbetare behöver för licenser för att lyckas med det dagliga arbetet kan ibland vara en stor utmaning.

Vill du:

  • Säkerställa att ni utifrån era behov har rätt typ av licenser?
  • Utvärdera om ditt företag använder rätt verktyg och processer utifrån era behov?
  • Se till att ni har rätt licenser baserat på era volymer och transaktioner?

Vi på CRMK kan hjälpa dig att se över vad just din organisation behöver – vi vågar utmana och har lång erfarenhet av att identifiera olika verksamheters behov som vi sedan omsätter och mappar till en framgångsrik lösning med en komplett och korrekt licensbild.

Licensaudit

Befintlig lösning

Säkerställa att du har korrekt antal licenser med rätt licenstyp.

Vi granskar befintlig uppsättning för att säkerställa korrekt licenstyp och antal används baserat på era behov enligt gällande licensmodell från Microsoft.

Licensrådgivning

Helt ny lösning

Paketeringar

Rätt licensval för att erhålla kostnadseffektiva licensieringsnivåer.

Inför en ny implementation utvärderar vi era behov för att säkerställa att vi genomför designval som mynnar ut i kostnadseffektiv licenseringsnivå.

KOntinuerlig Licensrådgivning

Under året

Utvärdera om din organisation besitter en komplett samt korrekt licensbild.

På årlig basis utvärderar vi att ni har korrekt licenstyp baserat på hur verksamhetsstödet har vidareutvecklats. Vi analyserar om behov har förändrats samt om licenseringsmodellen från Microsoft har justerats.

Våra erbjudanden inom området licensering kombinerar vår unika specialistkompetens med ett helhetsperspektiv. Vi hjälper dig och din organisation att komma vidare.

Kontakta oss nedan om du och ditt företag önskar hjälp med en översyn av befintliga licenser eller om ni står i startgroparna för en ny implementation.

.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.