Dynamics 365 Customer Insights

Få insikter med Dynamics 365 Customer Insights som främjar kundupplevelsen

Med Dynamics 365 Customer Insights har du en komplett plattform för din marknadskommunikation. Du kan nu både orkestrera din kommunikation genom att skapa skapa personifierade resor för dina kunder och leads och samtidigt har du möjlighet att konsolidera data från flera olika datakällor om era kunder, som tar er kundkännedom till en helt ny nivå! Dynamics 365 Marketing ingår nu i Dynamics 365 Customer Insights som fått två ben att stå på – Journeys och Data.

Att implementera Customer Insights skapar förutsättningar för att ge den bästa kundupplevelsen för din kund. Ni som företag får en systematik i att göra det på rätt sätt i ert arbete och fatta datadrivna beslut baserad på verklig data om era kunder. Det här är verktyget för dig som arbetar med marknad och sälj. Vi vet att du har en central roll i att skapa utskick, formulär, undersökningar och flera andra kontaktytor med er målgrupp. Att ha Customer Insights kopplat till CRM-systemet ger bättre förutsättningar att skapa en enhetlig multikanalsupplevelse för er kund. Vi hjälper dig att implementera och komma igång med ert arbete.

Dynamics 365 Customer Insights Journeys

Det här är delen som tidigare gick under namnet Dynamics 365 Marketing.

”God is in the details” lyder ett ordspråk som indikerar att när vi presenterar en idé eller ett erbjudande så bör vi gå igenom det noggrant. Detaljer är viktiga. När du använder Customer Insights Journeys kan du skapa kundresor och triggers som både har med de fina detaljerna, men får även större flöden att hänga ihop – allt skräddarsys av dig efter ert och er kunds behov. Du kan hantera alla dina utskick från plattformen oavsett om det handlar om mejl, SMS eller push-notiser. Du sätter ramarna efter era behov och bestämmer om det är du som ska skicka det, eller om det ska byggas in automatiskt i en kundresa till kund eller lead.

För att hålla en enhetlighet i all din kommunikation kan du skapa upp mallar och innehållsblock som kan återanvändas igen och igen. Det spar både tid och gör att er kommunikation är enhetlig. Du stärker ert varumärke genom att vara konsekvent.

Med hjälp av Copilot, en AI-baserad digital assistent kommer du bland annat kunna skapa segment genom att med egna ord beskriva din målgrupp, få rekommendationer på innehåll till mejl anpassat efter målgrupp och skapa kundresor utifrån uppsatta mål. Copilot är revolutionerande och du kommer snabbt att se nyttan med din nya assistent.

Så här går det till att implementera Dynamics 365 Customer Insights Journeys

Vi på CRMK har skapat ett enklare kom-igång-paket för att du ska kunna börja arbeta med din kommunikation i Customer Insights Journeys, med 5 workshops, där vi vägleder er in i arbetet.

  • Vi inleder med en kick-off, ett första möte med alla intressenter för att lyssna in förväntningar och önskemål
  • Workshop 1: Introduktion och grundläggande konfigurering av inställningar
  • Workshop 2: Hantera segment, trigger och webbformulär
  • Workshop 3: Leadshantering och Compliance
  • Workshop 4: E-post och kundresor
  • Workshop 5: Analys och nästa steg

Dynamics 365 Customer Insights Data

Customer Insights Data är analysdelen som med hjälp av AI gör det möjligt för din organisation att identifiera trender hos era kunder samtidigt som den exempelvis samlar in relevant feedback och på så sätt kan ni agera proaktivt för att möta deras behov, som blir helt baserat på respektive kunds preferenser. Plattformen hjälper dig att både förena och förstå er kunddata samtidigt som du får intelligenta insikter och rekommendationer om nästa steg för att skapa en kundupplevelse utöver det vanliga!

Samla insikter om era kunder utifrån ett 360-graders perspektiv och överträffa deras höga förväntningar genom att erbjuda proaktiv service, rekommendationer om relevanta produkter/tjänster och säkerställ att de erhåller en personlig kommunikation genom anpassade kampanjer. Kundupplevelsen blir personlig och ni får en bra grund att bygga vidare på kundlojaliteten och skapa en kundbas med kunder som är både hängivna och engagerade.

Förstå er kunddata och få nya insikter som främjar era kunders upplevelse

Informationen som ständigt samlas in om era kunder och er omvärld mappas och matchas på ett intelligent sätt och omvandlas till insikter som du kan använda för att skapa ett personligt mervärde för kunden, men som också skapar grunden för att du ska kunna ta bra affärsbeslut.

Customer Insights Data hjälper dig att respektera era kunders önskemål samtidigt som ni följer de lagar och regler som krävs såsom GDPR. Detta genom att importera och lagra deras personliga preferenser och samtycken som en del av kundprofilen.

Med Customer Insights Data får du en helhetsbild av den kundinformation ni har i dagsläget, exempelvis från sälj- eller kundtjänstavdelningarna, som medför att ni ständigt kan vara proaktiva mot era kunder, men även få insikter om vad ni ska fokusera på i er produkt- och/eller tjänsteportfölj för att ständigt utvecklas tillsammans med er omvärld. Plattformen drivs av AI-teknik, som ni använder tillsammans med uppsatta KPIer, aktiviteter, mått eller prediktioner på det som ni vill mäta och uppnå. Detta medför att ni helt enkelt får ett underlag för vad det är som fungerar på marknaden och rekommendationer om hur ni ska ta nästa steg. Allt för att skapa tillväxt och personliga kundrelationer.

Så här går det till att implementera Customer Insights Data

Vi startar med att genomföra ett antal workshops för att förstå hur er befintliga kunddata ser ut samt vilka andra datakällor som skall hämtas. Fokuset ligger på de datakällor som skall kopplas ihop och hur det skall visualiseras och hur vi kan starta igång enkelt. Vi på CRMK vägleder er och tillsammans diskuterar vi vad som är en rimlig första implementation, där rekommendation är att starta enkelt som vi sedan bygger vidare. På så sätt kan vi hela tiden få input från verksamheten och se både guldkorn och flaskhalsar. Genom att arbeta tätt tillsammans, både de som kan verksamheten hos er och de som kan systemet hos oss, tror vi att vi kan hitta bra funktioner som verkligen gör skillnad i vardagen hos era användare utan att vi behöver anpassa systemet till oigenkännlighet i oändlighet. Allt för att skapa förutsättningar för en lyckad implementation!

Investering för Customer Insights

Kontakta oss med din förfrågan för att få ett mer detaljerat svar som tar hänsyn till faktorer som:

  • Licenser/tjänstekostnader
  • Konsultkostnader
  • Tid som krävs av er egen personal

Support och förvaltning

Vi vet att det alltid är mycket på gång i verksamheter och att fokus inte ligger på de tekniska delarna. Har ni en IT-avdelning har de sällan den specifika kompetens i detta verktyg som krävs när användarna fastnar i något eller behöver djupare förståelse för en funktion.

Därför erbjuder vi ett supportavtal och förvaltning (small, medium och large) allt utifrån era behov. Det är en trygghet att veta att det finns någon som kan svara på frågor som uppkommer löpande. Ni kan era kunder och ert varumärke – vi kan tekniken!

Här kan du läsa mer om vår superuser-support.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.