Dynamics 365 Customer Insights

Få insikter med Dynamics 365 Customer Insights som främjar kundupplevelsen

Dynamics 365 Customer Insights ger dig möjlighet att konsolidera data från flera olika datakällor om era kunder som tar er kundkännedom till en helt ny nivå!

Få alla bitar på plats med Customer Insights

Dynamics 365 Customer Insights är en analys och AI-plattform som gör det möjligt för din organisation att identifiera trender hos era kunder samtidigt som den exempelvis samlar in relevant feedback och på så sätt kan ni agera proaktivt för att möta deras behov, som blir helt baserat på respektive kunds preferenser. Plattformen hjälper er att både förena och förstå er kunddata samtidigt som ni får intelligenta insikter och rekommendationer om nästa steg för att skapa en kundupplevelse utöver det vanliga!

Samla insikter om era kunder utifrån ett 360-graders perspektiv och överträffa deras höga förväntningar genom att erbjuda proaktiv service, rekommendationer om relevanta produkter/tjänster och säkerställ att de erhåller en personlig kommunikation genom anpassade kampanjer. Kundupplevelsen blir personlig och ni får en bra grund att bygga vidare på kundlojaliteten och skapa en kundbas med kunder som är både hängivna och engagerade.

Förstå er kunddata och få nya insikter som främjar era kunders upplevelse

Informationen som ständigt samlas in om era kunder och er omvärld mappas och matchas på ett intelligent sätt och omvandlas till insikter som ni kan använda för att skapa ett personligt mervärde för kunden, men som också skapar grunden för att ni ska kunna ta bra affärsbeslut.

Dynamics 365 Customer Insights hjälper er att respektera era kunders önskemål samtidigt som ni följer de lagar och regler som krävs såsom GDPR. Detta genom att importera och lagra deras personliga preferenser och samtycken som en del av kundprofilen.

Med Dynamics 365 Customer Insights får ni en helhetsbild av er kundinformation ni har i dagsläget, exempelvis från sälj- eller kundtjänstavdelningarna, som medför att ni ständigt kan vara proaktiva mot era kunder, men även få insikter om vad ni ska fokusera på i er produkt- och/eller tjänsteportfölj för att ständigt utvecklas tillsammans med er omvärld. Plattformen drivs av AI-teknik, som ni använder tillsammans med uppsatta KPIer, aktiviteter, mått eller prediktioner på det som ni vill mäta och uppnå. Detta medför att ni helt enkelt får ett underlag för vad det är som fungerar på marknaden och rekommendationer om hur ni ska ta nästa steg. Allt för att skapa tillväxt och personliga kundrelationer.

Så här går det till att implementera Dynamics 365 Customer Insights

Vi startar med att genomföra ett antal workshops för att förstå hur er befintliga kunddata ser ut samt vilka andra datakällor som skall hämtas. Fokuset ligger på de datakällor som skall kopplas ihop och hur det skall visualiseras och hur vi kan starta igång enkelt. Vi på CRMK vägleder er och tillsammans diskuterar vi vad som är en rimlig första implementation, där rekommendation är att starta enkelt som vi sedan bygger vidare. På så sätt kan vi hela tiden få input från verksamheten och se både guldkorn och flaskhalsar. Genom att arbeta tätt tillsammans, både de som kan verksamheten hos er och de som kan systemet hos oss, tror vi att vi kan hitta bra funktioner som verkligen gör skillnad i vardagen hos era användare utan att vi behöver anpassa systemet till oigenkännlighet i oändlighet. Allt för att skapa förutsättningar för en lyckad implementation!

Agilt arbetssätt

När de initiala workshopsen är genomförda börjar arbetet med uppsättning av miljö, mappning av datakällor och anpassning enligt den gemensamma planen för första steget. På CRMK föreslår vi ett agilt arbetssätt vilket innebär att arbetet att implementera Dynamics 365 Customer Insights delas upp i små delar, så kallade sprintar. Varje sprint omfattar de uppgifter som är prioriterade högst. I slutet på sprinten genomförs en sprintdemo där referenspersoner får se hur framstegen ser ut. Efter varje sprint ses uppgiftslistan över för att prioritera om och lägga till nya uppgifter. Allt i nära kontakt med verksamheten för att hela tiden erhålla input från de som kommer arbeta med säljstödet dagligen.

Att arbeta agilt innebär att du som kund får större kontroll över utvecklingen vilket också innebär en lägre kostnad totalt sett. Det agila arbetssättet kräver ett nära samarbete mellan CRMK och er som kund.

Investering

Kontakta oss med din förfrågan för att få ett mer detaljerat svar som tar hänsyn till faktorer som:

  • Licenser/tjänstekostnader
  • Konsultkostnader
  • Tid som krävs av er egen personal

Support och förvaltning

Vi vet att det alltid är mycket på gång i verksamheter och att fokus inte ligger på de tekniska delarna. Har ni en IT-avdelning har de sällan den specifika kompetens i detta verktyg som krävs när användarna fastnar i något eller behöver djupare förståelse för en funktion.

Därför erbjuder vi ett supportavtal och förvaltning (small, medium och large) allt utifrån era behov. Det är en trygghet att veta att det finns någon som kan svara på frågor som uppkommer löpande. Ni kan era kunder och ert varumärke – vi kan tekniken!

Här kan du läsa mer om vår superuser-support.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.