Dynamics 365 Sales

Ge kundupplevelser utöver det vanliga med Dynamics 365 Sales

En säljares bästa vän – ett säljstöd i världsklass – Dynamics 365 Sales.

Ett säljstödssystems initiala uppgift är att skapa fler bra affärer, men kan också vara så mycket mer! Ett riktigt bra säljstöd erbjuder dig stöttning genom hela säljcykeln för att öka kvaliteten i interaktionen med kund, stänga fler bra affärer samtidigt som du kan dra slutsatser kring vilka potentiella affärer som är mest troliga att lyckas. Detta kan ses som en grundläggande faktor för organisationer som vill ha tillväxt och goda kundrelationer.

Dynamics 365 Sales stärker dina kundrelationer

Säljavdelningen är ofta startskottet för de kundrelationer ni bygger och förväntningarna från kundens sida är ofta skyhöga. Det är därmed viktigt att säkerställa att du är proaktiv i din försäljning och har utrymme för att göra ”det lilla extra” i varje interaktion. Allt för att säkerställa att kundupplevelsen är i världsklass.

I Dynamics 365 Sales är det enkelt att hålla ordning på era kunder, se samtliga interaktioner som har genomförts med kunden, vilka pågående eller avslutade affärer som finns samt få insikter om vad som bör prioriteras eller förslag för nästa steg – allt på en och samma plats!

Sälj smart och tappa inga affärer

Fokusera på att sälja smart och var proaktiv! Här kan du få hjälp med att identifiera vilka kunder som bör kontaktas, både när och vem, och få analys om hur många (och vilka) interaktioner som krävs för att gå i mål med affärerna. Dynamics 365 Sales är i grund och botten ett processtöd för att säkerställa att alla arbetar på samma sätt och det blir enkelt att erhålla en hög kvalitet och effektivitet, från ett kallt lead till ett påskrivet avtal!

Håll koll på samt prioritera försäljningspipelinen för alltid ligga steget före och få fokus på de aktiviteter och interaktioner som ger bäst effekt för att undvika flaskhalsar. Här finns även stöd för uppföljning och möjligheter för coachning där du som säljchef enkelt kan sätta upp mål och aktiviteter för att hjälpa ditt säljteam till att vara produktiva.

En av styrkorna i Dynamics 365 Sales är den tajta integrationen med Microsoft Office 365, framförallt Outlook men även Teams och SharePoint. Här kan ni arbeta som ett team – hela vägen! Dela samtlig information till dina kollegor och alla intressenter för att erhålla all information som behövs för att avsluta affärerna både effektivt och med hög kvalitet. Ni undviker att bli personberoende och möter kunderna i de kanaler som de föredrar.

Tappa inga affärer och säkerställ att ni säljer smart som skapar fler bra och roliga affärer tillsammans som ett team!

Så här går det till att implementera Dynamics 365 Sales

Vi startar med att genomföra ett antal workshops för att förstå hur er säljorganisation arbetar idag, men även hur ni vill arbeta i framtiden. Fokuset ligger på hur er säljprocess ser ut, hur väl den passar standarduppsättning i Dynamics 365 Sales och hur vi kan starta igång enkelt. Vi på CRMK vägleder er och tillsammans diskuterar vi vad som är en rimlig första implementation, där rekommendation är att starta enkelt som vi sedan bygger vidare. På så sätt kan vi hela tiden få input från verksamheten och se både guldkorn och flaskhalsar. Genom att arbeta tätt tillsammans, både de som kan verksamheten hos er och de som kan systemet hos oss, tror vi att vi kan hitta bra funktioner som verkligen gör skillnad i vardagen hos era användare utan att vi behöver anpassa systemet till oigenkännlighet i oändlighet. Allt för att skapa förutsättningar för en lyckad implementation!

Agilt arbetssätt

När de initiala workshopsen är genomförda börjar arbetet med uppsättning av miljö, konfiguration och anpassning enligt den gemensamma planen för första steget. På CRMK föreslår vi ett agilt arbetssätt vilket innebär att arbetet att implementera Dynamics 365 Sales delas upp i små delar, så kallade sprintar. Varje sprint omfattar de uppgifter som är prioriterade högst. I slutet på sprinten genomförs en sprintdemo där referenspersoner får se hur framstegen ser ut. Efter varje sprint ses uppgiftslistan över för att prioritera om och lägga till nya uppgifter. Allt i nära kontakt med verksamheten för att hela tiden erhålla input från de som kommer arbeta med säljstödet dagligen.

Att arbeta agilt innebär att du som kund får större kontroll över utvecklingen vilket också innebär en lägre kostnad totalt sett. Det agila arbetssättet kräver ett nära samarbete mellan CRMK och er som kund.

När systemet bedöms uppfylla de minsta möjliga funktionerna för att fungera för verksamheten (MVP – Minimum Viable Product) så aktiveras det och eventuell gammal data förs över.

Nästa utvecklingssteg med Dynamics 365 Sales

Efter att man infört Dynamics 365 Sales i ett så kallat MVP utförande så fortsätter resan. Med utökade förmågor genom automationer, chatbottar, integration med andra system, kundundersökningar, dataanalys med mera. CRMKs visionära experter hjälper er att se vad som är möjligt och vi hjälps åt att skapa en framtidsplan för systemet. Oavsett var ni vill ta vägen med ert nya säljstöd, så finns CRMK som er partner för att maximera den nytta ni får av systemet.

Investering

Kontakta oss med din förfrågan för att få ett mer detaljerat svar som tar hänsyn till faktorer som:

  • Licenser/tjänstekostnader
  • Konsultkostnader
  • Tid som krävs av er egen personal

Support och förvaltning

Vi vet att det alltid är mycket på gång hos en säljavdelning och att fokus inte ligger på de tekniska delarna. Har ni en IT-avdelning har de sällan den specifika kompetens i detta verktyg som krävs när användarna fastnar i något eller behöver djupare förståelse för en funktion.

Vi erbjuder därför ett supportavtal och förvaltning (small, medium och large) allt utifrån era behov. Det är en trygghet att veta att det finns någon som kan svara på frågor som uppkommer löpande. Ni kan era kunder och ert varumärke – vi kan tekniken!

Här kan du läsa mer om vår superuser-support.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.