Är du vår nästa kollega?

Tillsammans har vi format vad CRM-Konsulterna är idag, genom att låta alla vara involverade och få chansen att bidra med sin kreativitet och input. Vi tror på att vara ett företag, och inte en massa avdelningar. Det har i sin tur skapat en gemensam, stark vilja att det ska gå bra för oss!

”CRM-Konsulterna var nyfikna, lyssnade och såg potential i mig och på så vis kunde vi skapa något bra ihop. De fokuserade främst på vad jag vill och vart jag vill nå.”

Lär känna CRMK teamet

Jonas Rapp
Jonas Rapp

Jonas Rapp, systemarkitekt och Microsoft MVP

Vilka styrkor tillför du till CRM-konsulterna?

Min erfarenhet av plattformen och mitt lite fyrkantiga och logiska mindset. Med allt som hänt och händer kring Power Platform finns det alltid flera sätt att lösa problem, och där kan det löna sig att vara fyrkantig och se svartvitt för att välja rätt lösning för rätt problem. Det gäller ju inte bara att hitta en lösning, det gäller att hitta rätt lösning ur alla aspekter. Det kan du läsa mer om i en bloggpost på vår hemsida.

Hur skulle du beskriva CRM-Konsulterna? Vad kännetecknar teamandan?

Vi ser till att ha både praktiska och ekonomiska förutsättningar för att hålla oss agila i vår föränderliga värld, och framför allt har vi lusten att hänga med. Vi har viljan att axla båda sidor av lärandet – att lära sig och att sprida kunskap – är en av våra tydligaste hörnstenar.

I vilken situation skulle du själv behöva en konsult?

Det gör jag varje dag hela dagarna. ”No man is an island”, och det stämmer väldigt väl in på det vi håller på med. Vi kan alla våra delar av leveransprocessen och plattformen, vi kompletterar varandra och vi överlappar varandra. Utan konsulterna som är mina kollegor skulle jag inte klara mig en dag på jobbet.

Berätta kort om din bakgrund och erfarenhet.

Jag har ”hållit på med data” sedan jag gick ut högskolan i mitten av 90-talet, och halkade på ett bananskal – som så många andra inom vårt teknikområde – in på Microsoft Dynamics CRM för drygt tio år sedan. Jag har alltid drivits av en vilja att göra jobbet enklare för mig själv, mina kollegor, och andra där ute. Det är nog den största anledningen att jag skapat verktyg för att underlätta arbetet, vilket Microsoft uppmärksammat genom att utnämna mig till Most Valuable Professional årligen sedan 2017.

Sara Lagerquist, Lösningsarkitekt och Microsoft MVP

Vilka styrkor tillför du till CRM-konsulterna?

Jag tror många av mina styrkor härleds från att jag har en användarbakgrund. Jag har lätt att relatera till mina kunder och förstå bakomliggande behov eftersom jag varit i samma sits. Jag vet att det kan vara svårt att formulera sina krav och förklara hur man vill jobba när man inte vet vilka möjligheter som finns. Därför fokuserar jag mycket på att hjälpa mina kunder i deras kravfångst och säkerställa att mina kunder får en förvaltningsbar produkt. Kravfångst är svårt, och det finns alltid risk att det byggs en för komplex lösning i förhållande till kundens behov. Jag försöker utmana krav och föreslå enklare alternativ på mina kunders problem, för att säkerställa att man inte komplicerar saker i onödan.

Hur skulle du beskriva CRM-Konsulterna? Vad kännetecknar teamandan?

Ett företag med välvilja. CRM-Konsulterna verkligen bryr sig om sina kunder och sina anställda. Ett av våra ledord är ”win-win” vilket jag tycker tydligt signalerar vilken typ av relationer vi vill ha med våra kunder. Samtidigt är CRM-Konsulterna väldigt måna om att vi anställda ska få utvecklas åt det håll vi är intresserade av och fortsätta lära oss och växa. CRM-Konsulterna är även väldigt stöttande kring community-engagemang där man delar med sig av kunskap man har med andra som jobbar inom Power Platform.

Vad är det bästa som kan hända under en arbetsdag hos CRM-konsulterna?

Att jag får bygga något som underlättar någons vardag! Att få minska någons administration med automation eller förenklade arbetssätt är något jag så väl kan relatera till från min tid som användare, så det är det bästa med mitt jobb 😊

I vilken situation skulle du själv behöva en konsult?

Oj, jämt. Ber man inte ofta om expertkunskap i livet? Just nu håller jag på att renovera köket i mitt torp. Det kräver expertiskunskap om linoljefärg, byggnadsvård, materialval etc. Jag fick en konsultation i förra veckan om placering av köksvalen.

Sara Lagerquist
Sara Lagerquist

Skicka in en spontanansökan!

Vi har ständig utkik efter nya talanger!
Rätt driv och inställning är det som räknas. Hos oss passar du in om du har en stark vilja att ta både dig själv och oss framåt.