Dynamics 365 Customer Service

Kundservice i världsklass med Dynamics 365 Customer Service

Att implementera Dynamics 365 Customer Service ger din organisation ett försprång mot andra konkurrenter. Framförallt om du också använder de andra modulerna i Dynamics 365. Detta då det kraftigt förenklar användandet av data mellan de olika områdena och bryter ner de silosar som annars ofta finns inom nästan alla organisationer.

Kundservice i världsklass med Dynamics 365 Customer Service
Kundservice i världsklass med Dynamics 365 Customer Service

Kundservice är en central del av många företag och den digitalisering dessa genomgår. Detta har gjort kontakten med kundserviceavdelningen till en av de få tillfällen en leverantör får direktkontakt med kunden. En direktkontakt som kan vända en dålig kundupplevelse till en kundambassadör för många år framöver.

En kundservice i världsklass kräver inte bara strukturerade processer och arbetssätt, utan också ett kundservicesystem i världsklass. Ett kundservicesystem som tillgängliggör kundservicemedarbetaren att se allt som kunden varit med om. Oavsett om det är offerten de fick igår, nyhetsbrevet de fick förra veckan, deras frekventa besök på e-handelsplatformen eller att de ringde kundtjänst i ett annat ärende. Dynamics 365 Customer Service erbjuder allt detta och CRM-Konsulterna är en av de främsta implementatörerna av detta i hela världen.

Avgörande för den totala kundupplevelsen

Kunder ser ditt företag som en enhet och förväntar sig att varje möte med er som leverantör, är personligt och påläst. Det man sa igår till en medarbetare ska givetvis kännas till av den medarbetare man pratar med idag.

För att utöka kundserviceupplevelsen finns nu också Omnichannel Customer Engagement. Det är en realtidsmotor till Customer Service som möjliggör för kundmedarbetare att svara i telefon direkt i Dynamics 365, hantera chattar från sociala plattformar och direkt från hemsidan på ett enda ställe. Och då med automationsmöjligheter från avancerad bot-teknik som använder sig av Microsofts fantastiska framsteg inom AI-området.

Se till att ditt företag ligger i framkant och kanske till och med driver utvecklingen av kundservice. Se till att ni får en kundservice i världsklass.

Så här går det till att implementera Dynamics 365 Customer Service

Vi startar med att genomföra ett antal workshops för att förstå hur er kundserviceorganisation arbetar. Hur ser er kundserviceprocess ut och hur väl passar den med standarduppsättningen i Dynamics 365 Customer Service. Tillsammans diskuterar vi sedan vad som är en rimlig första implementation. Genom att arbeta tillsammans, både de som kan affären och de hos oss som kan systemet, kan vi skapa en implementation som är så lättviktigt som möjligt och använder de funktioner som finns istället för att anpassa systemet till oigenkännlighet.  Hittar vi gap föreslår vi i vissa fall en anpassning av systemet, i andra fall kan vi, tillsammans med er, föreslå mindre ändringar i ert arbetssätt. Allt för att skapa förutsättningarna för en så lyckas implementation som möjligt.

Agilt arbetssätt

Sedan genomförs uppsättning av miljö, konfiguration och anpassning enligt den initiala planen. På CRMK föreslår vi ett agilt arbetssätt vilket innebär att arbetet att implementera Dynamics 365 Customer Service delas upp i små delar kallade sprintar. Varje sprint omfattar de uppgifter som är prioriterade högst. I slutet på sprinten genomförs en sprintdemo där referenspersoner får se hur framstegen ser ut. Efter varje sprint ses uppgiftslistan över för att prioritera om och lägga till nya uppgifter. Allt i nära kontakt med verksamheten.

Att arbeta agilt innebär att du som kund får större kontroll över utvecklingen vilket också innebär en lägre kostnad totalt sett. Det agila arbetssättet kräver ett nära samarbete mellan CRMK och kunden.

När systemet bedöms uppfylla de minsta möjliga funktionerna för att fungera för verksamheten (MVP – Minimum Viable Product) så aktiveras det och eventuell gammal data förs över.

Nästa utvecklingssteg med Dynamics 365 Customer Service

Efter att man infört Dynamics 365 Customer Service i MVP utförande så fortsätter resan. Med utökade förmågor genom automationer, chatbottar, integration med andra system, kundundersökningar med mera. CRMKs visionära experter hjälper er att se vad som är möjligt och vi hjälps åt att skapa en framtidsplan för systemet. Oavsett var ni vill ta vägen med ert Dynamics 365 Customer Service system, så finns CRMK som er partner för att maximera den nytta ni får av systemet.

Investering

Kontakta oss med din förfrågan för att få ett mer detaljerat svar som tar hänsyn till faktorer som:

  • Licenser/tjänstekostnader
  • Konsultkostnader
  • Tid som krävs av er egen personal

Support och förvaltning

Vi vet att det alltid är mycket på gång hos en kundserviceavdelning och att fokus inte ligger på de tekniska delarna. Har ni en IT-avdelning har de sällan den specifika kompetens i detta verktyg som krävs när användarna fastnar i något eller behöver djupare förståelse för en funktion.

Vi erbjuder därför ett supportavtal och förvaltning (small, medium och large) allt utifrån era behov. Det är en trygghet att veta att det finns någon som kan svara på frågor som uppkommer löpande. Ni kan era kunder och ert varumärke – vi kan tekniken!

Här kan du läsa mer om vår superuser-support.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.