Dynamics 365 Field Service

Proaktivt servicearbete med Dynamics 365 Field Service

Erbjud dina kunder installation och löpande serviceunderhåll på ett strukturerat sätt och agera förebyggande innan stora problem uppstår. Med hjälp av Dynamics 365 Field Service kan din organisation planera långt i förväg och dina kunder kommer att tacka dig.

Proaktivt servicearbete med Dynamics 365 Field Service
Dynamics 365 Field Service är ett systemstöd som din personal kan ta med sig ut till era kunder.

Dynamics 365 Field Service, eller Fältservice som den heter på svenska, är en applikation som hjälper din organisation att bli mer proaktiva kring era installationer och servicearbeten. Möjligheten till att arbeta proaktivt och ha löpande underhåll och inspektioner är centrala delar inom systemet. Genom att förebygga innan problem uppstår bygger du upp ett större förtroende hos era kunder än om ni bara åtgärdar problem allt eftersom. Det ger er ett mer professionellt intryck och skapar bättre förutsättningar för att ha långsiktigt bra relationer med era kunder.

För verksamheter med ett stort behov av att skicka servicepersonal till kunder är det viktigt att ha ett bra systemstöd. Dynamics 365 Field Service är en fullständig applikation för att hantera installationer, inspektioner, arbete för förebyggande underhåll, reaktivt servicearbete vid behov, schemaläggning av personal/tekniker, hantering av kompetenser som behövs för olika arbeten, bra mobilt stöd för personal på plats hos kunder och mycket mer.

Så här går det till att implementera Dynamics 365 Field Service

I början av projektet startar vi med ett antal workshops för att förstå hur er organisation inom Field Service arbetar, hur er serviceprocess ser ut, vilka behov ni har nu och vilka behov ni ser att ni har i framtiden.

Tillsammans diskuterar vi vad som är en smart planering för implementationen. Ni kan er verksamhet och vi kan systemet. Vi rekommenderar att dela upp implementationen i olika steg/sprintar men att ha den större visionen i åtanke.

Ett arbetssätt vi vanligtvis använder är att skapa en MVP (Minimum-Viable-Product) som innefattar alla de delar ni behöver för att kunna börja använda systemet, och att vi sedan löpande fortsätter att förbättra systemet över tid.

Vi rekommenderar också ett agilt arbetsätt där vi löpande har nära kontakt med varandra för att för att bygga en bra relation tillsammans. Detta för att vi ska få de bästa förutsättningarna för att förstå er verksamhet och era behov.

Investering

Kontakta oss med din förfrågan för att få ett mer detaljerat svar som tar hänsyn till faktorer som:

  • Licenser/tjänstekostnader
  • Konsultkostnader
  • Tid som krävs av er egen personal

Support och förvaltning

Vi vet att det alltid är mycket på gång och att ert fokus är på era kunder. Precis som det ska vara. Har ni en IT-avdelning har de kanske inte den specifika kompetens i detta verktyg som krävs när användarna fastnar i något eller behöver djupare förståelse för en funktion.

Vi erbjuder därför ett supportavtal och förvaltning (small, medium och large) allt utifrån era behov. Det är en trygghet att veta att det finns någon som kan svara på frågor som uppkommer löpande. Ni kan era kunder och deras behov – vi kan tekniken!

Kundcase BergmanLabora/Triolab

Här kan du läsa om när BergmanLabora/Triolab implementerade Dynamics 365 Field Service och vilka fördelar de fick i sina organisationer.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.