Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion med hjälp av Microsoft Power Platform

Vi hjälper dig att implementera en visselblåsarfunktion i din organisation med hjälp av Microsoft Power Platform och Customer Voice. Använd de verktyg som du redan har i din verktygslåda för att säkerställa att ni uppfyller gällande lagkrav! Ett rapporteringsverktyg för visselblåsning.

Sedan den 17 december 2021 är det lag på att företag med fler än 50 anställda behöver en visselblåsarfunktion.

Varför du ska använda Microsoft Power Platform och Customer Voice

Genom att använda Microsoft Power Platform – Microsofts low-code plattform, och tillhörande enkätverktyg – Customer Voice, som ni redan har tillgång till, får du en kostnadseffektiv lösning som du har kontroll över. Du får överblick av hela av processen med säker hantering från inkommande ärenden till back-end. Vi på CRMK hjälper din organisation att bygga en visselblåsarfunktion där ni själva äger informationen.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen?

En person skickar in en rapport anonymt via ett formulär i Customer Voice som placerats på er webbplats eller intranät. Informationen hamnar i low-code plattformen (Microsoft Dataverse), där det också kommer finnas en app (en modelldriven Power Apps) för back-end-hantering av de inkommande rapporterna så att någon hos er kan hantera och agera på det som har rapporterats. Lite som en ärendehantering för visselblåsarärenden.

Kategorisera rapporter, hantera och agera

Kategorisering kan anpassas efter era behov. Exempel på annan typ av information som du kan hantera är vilken avdelning rapporten kom ifrån eller berör, samt vilken prioritet den har. Visselblåsarfunktionen skapas så att den som anmäler kan välja att skicka in anonymt.

I den bakomliggande appen (modelldriven Power Apps) kan behörig person undersöka vad som har rapporterats och vidta nödvändiga åtgärder.

Tydliga roller

På grund av känslig information rekommenderar vi att endast ett fåtal personer har access till appen. De olika rollerna som är avsedda att använda appen är administratören av appen, som till exempel kan lägga till nya kategoriseringar, och handläggaren, den som hanterar och agera på inskickade rapporter.

Formuläret för visselblåsarfunktionen kan bäddas in på er webbplats, det ingår dock inte i detta erbjudande.

Implementering av visselblåsarfunktion

Tillsammans med din organisation implementerar vi visselblåsarfunktionen och lär dig samtidigt mer om hur du bygger lösningar i Power Platform och Customer Voice.

Agenda 5 dagars implementering

Dag 1 – Inledande möte för att diskutera kring förutsättningar och helhetslösning.

Dag 2 och 3 – Vi börjar bygga lösningen tillsammans med dig, hur mycket CRMK kommer att bygga beror på din tillgängliga tid och nuvarande Power Platform expertis i organisationen.

Dag 4 – Vi stöttar dig under tester och hjälper till med justeringar.

Dag 5 – Vi distribuerar lösningen till en produktionsmiljö och lämnar över projektet till din organisation.

Leverans

 • Enkät skapad specifikt för din organisation.
 • Power Apps-appen för att hantera det som har rapporterats.
 • Affärslogik för att fylla Dataverse med nya rapporter.
 • Dokumentation av byggd lösning.

Resultat för din organisation

 • Möjlighet att kunna hantera visselblåsar-rapporter anonymt i verksamheten.
 • Kunna hantera både skriftliga och muntliga inrapporteringar.
 • Stöd vid etablering av en avdelning för upptrappning och planering av åtgärder som krävs efter rapporter.
 • Bonus – Medarbetare i din organisation kommer att vara bättre kvalificerade för nästa Power Platform-projekt.

Investering för visselblåsarfunktion

Från 60 000 SEK (Beroende på hur er organisation är uppbyggd och vilken expertis som finns.)

Möjlig utökning av visselblåsarfunktionen

 • Bädda in rapporteringsdelen på din webbsida och låt vem som helst skapa rapporter därifrån.
 • Radera gamla rapporter automatiskt.
 • Automatisering för eskalering.
 • Hantera befintliga policyer och riktlinjer med hjälp av Power Platform.

Se vårt on demand webinar om visselblåsarfunktionen

Vill du veta mer om hur visselblåsarfunktionen fungerar? Se vårt on-demand webinar på 18 minuter. Du hittar det här.

Vill du veta mer om lagkravet för visselblåsarfunktion?

På Regeringens webbplats kan du läsa mer om vad du som företag behöver uppfylla för att möta gällande lagkrav kring visselblåsarfunktion.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.