Ett riktigt partnerskap!

”Vårt samarbete med CRM-Konsulterna har fungerat fantastisk bra – det har varit ett riktigt partnerskap!” Christopher Carlander, vd Roswi AB

Roswi kom till oss på CRM-Konsulterna (CRMK) med en stark tillväxtplan och en tydlig målbild om att bygga starkare kundrelationer genom att effektivisera och systematisera sitt befintliga arbetssätt. Med sig hade de goda insikter om sin utmaning och hur de önskade utveckla sin affär.

Vi på CRMK har lång erfarenhet med att hjälpa våra kunder att skapa kundfokuserade organisationer – baserat på ett strukturerat arbetssätt med Microsoft Dynamics 365 som plattform. Tillsammans med Roswi satte vi upp en realistisk tidplan för implementering med tydliga avgränsningar. Resultatet blev en lösning där kostnad och insats balanserats väl för att skapa ett effektivt system som hjälper Roswi med deras kundrelationer på kort och lång sikt.

Sammanhållen kundresa

Genom lösningen som är implementerad på en standardplattform från Microsoft – Dynamics 365 med Sales, Marketing och Customer Service, kan Roswi hålla ihop alla sina kundrelationer genom hela kundresan – från marknad och sälj till kundtjänst. Det medför att alla i företaget ser vilka interaktioner som pågår med kunden och kan bemöta dem på bästa sätt – som en organisation.

Om Roswi

Roswi AB är ett internationellt distributions- och grossistföretag som arbetar med internationella varumärken på den nordiska marknaden.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.