System/Plattform

Marketing Automation – Vikten av att ha rätt data

Som marknadsförare har du idag nästan oändligt av möjligheter att genomföra marknadsföringsaktiviteter i ert system för Marketing Automation och dessutom tillgång till data som gör att du kan fatta datadrivna beslut. Men har du uppdaterad data så att du kan fatta rätt beslut, och har ni samsyn i hela er organisation över era kunder och leads?

Har du koll på dina målgrupper? Ett Marketing Automation-system hjälper dig att skapa en sömlös upplevelse för dina kunder – förutsatt att du har tillgång till rätt data.

Data är det värdefullaste du har

Inom marknadskommunikation pratar man om vikten av att känna och förstå sina målgrupper och sina kunder. Det är helt avgörande för hur du som marknadsförare ska lyckas med de aktiviteter och mål ni satt upp och som ofta är kopplade till er försäljning och resultat. Krav att leverera relevant kommunikation i rätt tid, att samla insikter och svara upp på behov och samtidigt bygga varumärke på lång sikt för att attrahera nya kunder. Dessutom ska det vara kreativt och kostnadseffektivt – svettigt är bara förnamnet!

Till hjälp har du i bästa fall ett fantastiskt marknadsteam, en kreativ byrå och kanske ett Marketing Automation system där ni kan dirigera era aktiviteter och analysera resultat. Men om ni inte har samsyn och tillgång till samma data i realtid som övriga i organisationen riskerar insikterna att bli felaktiga och kommunikationen uddlös. Ni riskerar att inte leverera en sömlös upplevelse för kunden och du får inte en holistisk överblick.

Du har hört det förut – jag vet – din data är det värdefullaste du har. Och i det här fallet är det information om dina kunder, deras behov och beteenden. Men handen på hjärtat – även om du använder ett Marketing Automation system – har du verkligen tillgång till den data du behöver? Och kan du ta hjälp av AI för att fatta dina beslut?

Data är silver – samlad data är guld

Vi lever i en tid där brist på data sällan är problemet. En utmaning som många marknadsförare brottas med idag är att den data du har tillgång till är ofullständig eller ligger helt separerad från övriga organisationens verksamhetsstöd, och måste inhämtas från flera olika system – både interna och externa. Det spelar ingen roll hur kreativ du och dina kollegor är, ni hamnar ofta ett steg efter.

Att ha så mycket data som möjligt samlat på ett och samma ställe underlättar mycket för dig som marknadsförare. Det medför att du kan ställa krav inåt i organisationen gällande datakvalitet, du kan analysera den data ni har om era befintliga och potentiella kunder och du kan fånga insikter i god tid. Ni blir mer träffsäkra i kommunikationen och kan på så sätt leverera bättre leads till er säljorganisation. Om allt finns samlat kan säljarna i sin tur se direkt i verksamhetssystemet vilka aktiviteter som ni genomfört och vilka triggers som befintliga eller potentiella kunder har utlöst.

AI – din extra marknadsassistent i systemet

För att bli ännu bättre på att ta rätt beslut kan du använda dig av AI. Genom att ha ett system med AI integrerat kommer du snabbt att märka vilka fördelar det har gentemot ett traditionellt verktyg. Till exempel förenklar det för dig när du ska göra segmentering för marknadsföringsutskick eller inbjudningar till ett event genom att du slipper bygga upp segmenten själv från grunden och du får förslag på innehåll och olika budskap anpassade efter målgrupp eller utifrån personas.

AI är den extra marknadsassistenten som levererar snabba svar och hjälper dig att välja vilken kanal som är bäst lämpad för just den specifika kunden vid rätt tidpunkt. Den kan även föreslå vilket innehåll som kunden behöver i just rätt ögonblick och tar personanpassningen till en helt ny nivå.

AI kan hjälpa dig att automatisera aktiviteter som annars är tidskrävande och kreativitetsdödande. Vi har bara sett början på vad AI kan göra för oss som marknadsförare och jag följer den utvecklingen med spänning.

Ett gemensamt systemstöd

För att följa ditt företags utveckling är det viktigare än någonsin att marknadsavdelningen är delaktig i vilket verksamhetsstöd som ska användas i organisationen. Att marknadsavdelningen inte lämnas ensamma kvar på perrongen och tillfrågas först efter att ett nytt arbetssätt eller system implementerats och tåget kört förbi, utan möjlighet att påverka. Det finns system som till exempel Microsoft Dynamics 365 där all data samlas på samma ställe (Dataverse) och det finns en uppsjö av färdiga connectorer med vilka det är möjligt att koppla till olika externa system. Du vill inte hamna i ett läge där det krävs större utveckling för att få de olika systemen att hänga ihop. Ett Marketing Automation-systems funktionalitet är inte en fråga för IT, men jag sticker ut hakan och säger att det inte längre är ett rent marknadsföringsverktyg – det är en förlängning av ert verksamhetsstöd. Därför behöver ni förstå varandras behov i organisationen och fatta gemensamma beslut.

Om ni inte har samsyn i organisationen och du inte har koll på vilken data som är viktig för er på marknadsavdelningen, riskerar det att nedprioriteras, med resultat att ni inte kan fatta rätt datadrivna beslut, ta fram marknadsmaterial och leverera enligt era mål. Alltså behöver du förstå och kunna formulera era krav för att få tillgång till den data ni behöver för att fånga insikter och kunna segmentera rätt.

Fem tips för marknadsförare som vill ta Marketing Automation till nästa nivå

Din viktigaste uppgift är att se till att ni har tillgång till den data och systemstöd som ni behöver för att kunna leverera enligt era målsättningar.

  • Förstå er data! Hur den hänger ihop med eventuella andra system och samla er data så att du får tillgång till den på ett och samma ställe i realtid.
  • Äg ”din” del av systemet som marknadsförare – du ansvarar för era behov – våga ställa krav på organisationen.
  • Se till att marknadsavdelningen alltid blir tillfrågade när nya delar ska implementeras eller utvecklas i ert verksamhetsstöd. Marknad ska även sitta med i en eventuell styrgrupp.
  • Du behöver inte kunna allt – men skaffa dig en bra förståelse för grundfunktionerna i ert verksamhetssystem. Det underlättar för dig att fatta beslut. Håll dig uppdaterad om funktioner och nya releaser i systemet som påverkar marknadsavdelningens möjligheter framåt.
  • Ta hjälp av AI för att analysera er data så att ni kan leverera den bästa upplevelsen för kunden.

Microsoft Dynamics 365

Vi på CRM-Konsulterna rekommenderar Microsoft Dynamics 365 Marketing och Customer Insight för kunder som vill utveckla sin marknadsföring på ett effektivt och hållbart sätt. Det gör vi för att vi tycker att det är det mest kompletta och heltäckande system som finns att tillgå på marknaden och som möjliggör att du kan nå och hantera din data på ett enkelt sätt. Det gör att du kan ge dina kunder den bästa kundupplevelsen.

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om hur ditt företag kan få en holistisk syn på era kunder.

Emma Cholodov

Marknadschef, CRMK

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.