Dynamics 365 Marketing

Skräddarsy kunddialogen med hjälp av Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 Marketing är nu en del av Customer Insights.

Visst anser du att det är viktigt att löpande kommunicera med era kunder? Med relevant innehåll i rätt kanaler vid rätt tillfälle? Men om vi inte får till systematiken och kopplingen till vårt CRM-system, så blir det en hel del manuellt arbete som är krångligt och tar tid. Vi blir ineffektiva och tajmingen för kunden kan bli fel. Då finns Dynamics 365 Marketing, modulen att koppla till Microsoft Dynamics 365.

Dynamics 365 Marketing för dig som arbetar med marknad och sälj.

Att implementera Dynamics 365 Marketing skapar förutsättningar för att ge den bästa kundupplevelsen för din kund. Ni som företag får en systematik i att göra det på rätt sätt i ert arbete. Det här är verktyget för dig som arbetar med marknad och sälj. Vi vet att du har en central roll i att skapa utskick, formulär, undersökningar och flera andra kontaktytor med er målgrupp. Att ha Dynamics 365 Marketing kopplat till CRM-systemet ger bättre förutsättningar att skapa en enhetlig multikanalsupplevelse för er kund.

Avgörande för den totala kundupplevelsen

”God is in the details” lyder ett ordspråk som indikerar att när vi presenterar en idé eller ett erbjudande så bör vi gå igenom det noggrant. Detaljer är viktiga. När du använder Dynamics 365 Marketing så kan du skapa en kundresa som både har med de fina detaljerna, men får även större flöden att hänga ihop – allt skräddarsys efter ert och er kunds behov. Vi på CRMK har skapat ett enklare kom-igång-paket för Dynamics 365 Marketing med workshops där vi vägleder er in i arbetet. Vi är experterna som värnar om detaljerna, men vet också att det är kombinationen med de större flödena och kontaktytorna med kunderna som är avgörande för den totala kundupplevelsen.

Så här går det till att implementera Dynamics 365 Marketing

Vi startar upp med att genomföra workshops kopplat till de områden som ni behöver aktivera i Marketing-modulen. Vi på CRMK vägleder er – ni behöver ställa upp med er tid, insikter om er kund och ert sätt att arbeta. Nedanstående steg är en generell process och stegen kan förändras beroende på ert behov och uppsättning. Kopplingar till Customer Voice (för t ex kundutvärderingar) är möjlig att addera på.

För att komma igång går vi oftast efter dessa steg

1. Uppstartsmöte med involverade (kan vara olika affärsområden, marknader, byråer etc.)

2. Uppstart för att gå igenom befintligt system inklusive leadshantering

3. Uppsättning av tekniken totalt sett

4. Skapa webbformulär

5. Skapa och sätta upp e-mail management

6. Sätta upp för koppling till Sociala medier

7. Skapa de olika kundresor som ni behöver i systemet

Nästa utvecklingssteg med Dynamics 365 Marketing

Efter den första implementationen finns det flera saker att gå vidare med utifrån era behov. Vi sätter upp workshops där ni hands-on lär er att skapa marknadsföringsaktiviteter.

  • Segmentering av er målgrupp
  • Skapa ”Multi-channel campaigns”
  • Aktivera Lead Management
  • Komma igång med-Event Management
  • Koppling till Customer Voice
  • Vidareutbildning av andra i er organisation

Investering

Kontakta oss med din förfrågan.

Support och förvaltning

Vi vet att det alltid är mycket på gång hos en marknadsavdelning och att fokus inte ligger på de tekniska delarna. Vi erbjuder därför ett supportavtal och förvaltning (small, medium och large) allt utifrån era behov. Det är en trygghet att veta att det finns någon som kan svara på frågor som uppkommer löpande. Ni kan era kunder och ert varumärke – vi kan tekniken!

Dynamics 365 Marketing är nu en del av Customer Insights.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.