Kundrelationer

Vad är CRM?

CRM står för Customer Relationship Management och är ett arbetssätt för att sätta kunden i centrum och förstå så mycket som möjligt om organisationens relation med kunden för att skapa en mer professionell kundupplevelse.

Frågor och svar

Användningen av ett CRM-system gör det möjligt för dig att grafiskt visa upp prioriterade kunder eller uppgifter. När det kommer till typiska ”att göra” saker som exempelvis möten eller uppgifter kan man praktiskt använda sig utav listor. Medan graferna fungerar väldigt bra för att visualisera de olika faserna i en försäljning, geografisk fördelning eller kundklassificering. Genom att skapa en bra startsida kan du få en direkt överblick över dina egna och företagets affärer med hjälp av grafer och listor. CRM-systemet underlättar för dig att prioritera ditt arbete och ger dig bättre koll på potentiella och befintliga kontakter.

Nå ut till era kunder vid rätt tillfälle

Som kund ska man alltid få känslan av att ett företag bemöter en med rätt information, oavsett vilken avdelning man kontaktar. Genom att integrera avdelningarna, gör man det enklare för företaget att arbeta som ett team, då all data finns tillgänglig för alla. Sättet man arbetar på följer CRM-processerna. Med detta följer många fördelar, kanske främst att det ger ert säljteam en större möjlighet att nå ut till potentiella leads och kunder precis vid rätt tillfälle, tack vare all samlad information.

Ta hjälp av våra experter

Dags att få styr på CRM-processerna för ett mer professionellt kundbemötande? Eller ersätta alla excelark med innovativa lösningar? Vi har experter med internationell ryktbarhet som står till förfogande, med verksamhetskompetens från 100-tals implementationer, stora som små. Privata och offentliga. Kontakta oss direkt, vi finns här för dig!

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.