Verksamhetsutveckling

Löpande kvalitetssäkring ett vinnande koncept

Vill du leverera med hög kvalitet och samtidigt spara både tid och pengar? Då ska du testa din systemlösning ordentligt. Låter det motsägelsefullt?

Genomför regelbundna tester

Att testa din lösning i Microsoft Dynamics 365 CE eller Power Platform regelbundet förhindrar att defekter och buggar upptäcks sent, vid leverans eller än värre – av användarna. Fel som upptäcks i ett senare stadium leder oftast till att det blir mer komplext att felsöka och analysera problemet. Det i sin tur gör att det blir både dyrare och mer tidskrävande att rätta till problemet. Det leder också till en sämre användarupplevelse. För att leverera kvalitativa resultat med nöjda användare, uppfyllda krav och bibehållet förtroende, så bör du alltså utföra regelbundna tester redan från ett tidigt skede av utvecklingsprocessen.

Boehms kurva (Software Engineering Economics, Barry Boehm)
Illustrerar hur kostnaden ökar desto senare i arbetsprocessen du upptäcker problemet.

Olika former av test i olika stadier

Att ha en testare involverad i projektet medför att delleveranserna håller god kvalitet. Detta tack vare att testaren löpande säkerställer kvaliteten i hela systemet. Det är också till fördel att inte bara utvecklarna kontrollerar sitt arbete, utan att hela systemet kontrolleras och verifieras ur ett annat perspektiv; med slutanvändaren i åtanke. Det finns olika former av test och alla uppfyller en viktig del.

Enhetstest, integrationstest och regressionstest

Genom enhetstester kontrolleras att den del som utvecklaren för närvarande arbetar med, är funktionell och uppfyller de kriterier som satts upp. Dessa tester utförs av utvecklaren själv. När enheterna är testade var för sig, är det dags att kontrollera att de fungerar tillsammans i en applikation. Dessa tester kallas för integrationstester och är en viktig testfas, där många buggar kan fångas upp i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen.

När förändringar sker i systemet, till exempel under en förvaltningsfas, är det även viktigt att man upprepar befintliga tester. Detta för att kontrollera att nya funktioner inte påverkat systemet negativt och att det fortfarande uppför sig som förväntat. Dessa tester kallas regressionstester.

Systemtest och acceptanstest

Efter att de föregående testerna utförts och godkänts, bör en genomgående systemtestning genomföras. Där testas lösningen i sin helhet. Då kontrollerar du att alla funktioner finns på plats, att hela systemet beter sig som förväntat och uppfyller alla krav. Först då är systemet redo för leverans.

Under skedena för acceptanstest kontrollerar slutanvändarna själva att kraven uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Då säkerställs att funktionaliteten motsvarar verksamhetens behov att leverans sker i enighet med vad som efterfrågats.

Spara pengar och få det resultat du önskar

Budgetera och planera in tid för tester redan innan du lägger din beställning till en leverantör eller påbörjar din utveckling. Genom att ta höjd redan från start minimerar du risken för ovälkomna överraskningar längs vägen och kostnader som skenar i väg. Du får också en god överblick och ökar dina möjligheter att resultatet blir som du önskar och dina slutanvändare nöjda. Investeringen du lagt på tester kommer snabbt att tjänas in genom att du får en lösning som från början fungerar som det var tänkt.

Vill du veta mer om hur tester bör användas eller har du behov av att testa din lösning i Microsoft Dynamics 365 CE och/eller Power Platform? Kontakta oss på CRM-Konsulterna. Vi har tydliga processer för testgenomförandet som är till för att säkerställa hela leveransen i alla faser.

Freja Hillström, Applikationskonsult, ISTQB-certifierad

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.