Verksamhetsutveckling

Att vara en superuser

Lina Björk, projektledare och verksamhetsutvecklare på Uppsala Konsert & Kongress, är näst ut i vår mini-artikelserie om superusers. Lina arbetar dagligen i rollen och vet verkligen vad den innebär och vilken nytta den tillför verksamheten.

Lina Björk
Lina Björk, projektledare, verksamhetsutvecklare och superuser på UKK

Hej Lina, vad skulle du säga är det viktigaste med din roll som superuser?

Det är egentligen två delar; dels att förstå systemets möjligheter och säkra upp verksamhetens behov så att de får det som de verkligen behöver. Sedan att fungera som en brygga mellan verksamheten och teknik, organisation och konsulter, så att alla förstår varandra och vad som ska göras. Lite som att agera tolk.

Vad upplever du är mest utmanande med att vara en superuser?

Vi har en väldigt varierande datavana hos oss bland alla medarbetare, vilket så klart hänger samman med vilka arbetsuppgifter man utför. Några har tidigare bara arbetat med papper och andra har hög It-mognad. Jag möter både frustration och stort engagemang i min roll men det är också det som är kul. Det ställer krav på mig att möta alla på deras nivå där just de befinner sig.

Hur jobbar ni i er organisation med superusers?

Vi har faktiskt väldigt många superusers hos oss, bättre att ha för många än för få. Våra superusers sitter i verksamheten och testar löpande de delar som tas fram. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga så att man skapar ett system som är användarnas och inte en projektledares.

Alla superusers träffas regelbundet i en superusergrupp för att bolla och utbyta idéer och utmaningar. Här får vi stöd, byter erfarenheter och hjälper varandra att komma vidare. Det har gjort att vi ofta sluppit utdragna beslutsprocesser och att fastna på detaljer.

Till sist, vad är det roligaste med att vara en superuser?

Att omvandla det vi gör varje dag i systemet och se hur det ständigt blir bättre samt att förtydliga och förenkla för människor i deras vardagliga arbete. Till exempel så har vi tidigare haft många olika informationskällor exempelvis biljettsläpps- och statistikdokument. Nu har vi ett system där vi samlar all data på ett och samma ställe och återanvänder relevant data när vi behöver den. Det innebär att vi inte längre behöver lägga en massa tid på att söka efter den informationen i e-post och på webbplatsen och så vidare, det är en verklig förbättring för verksamheten. Nu kan vi fatta datadrivna beslut när vi behöver!

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.