Verksamhetsutveckling

Superusers ska fungera som en länk mellan verksamhet och CRM-partner

Med erfarenhet som superuser för Microsoft Dynamics 365 på verksamhetssidan har Victoria Lindgren byggt upp stor förståelse både för plattformen och användarnas utmaningar. Något som kommer väl till pass i rollen som applikationskonsult.

Victoria Lindgren, från superuser till applikationskonsult

”Det är mycket vanligt att arbetsprocesser utvecklas och ändras. Då är det viktigt att systemet följer med i den utvecklingen.”

Vad gör en superuser?

– Det är en användare på företaget som har stor förståelse för både verksamheten och det aktuella systemet, och som ska fungera som länk mellan företaget och CRM-partnern. Superusern kan även hjälpa kollegor med utbildning och stöttning, skapa systemmallar, vyer och liknande som underlättar arbetsvardagen, samt arbeta med felsökning och support.

Hur ska man göra för att utse och utbilda superusers?

– Verksamheten ansvarar för att utse en eller flera superusers på arbetsplatsen. Sedan kan CRMK hjälpa till och lära upp dem, både när det gäller tekniken och att man kan sin roll. Kunskapen utvecklas sedan allt eftersom, tillsammans med systemet.

Vilka är de viktigaste delarna att ha koll på i en förvaltningsfas av Dynamics 365?

– Det är mycket vanligt att arbetsprocesser utvecklas och ändras. Då är det viktigt att systemet följer med i den utvecklingen, så att det fortsätter att vara ett stöd och inte en belastning. En annan väldigt viktig del är att säkerställa att processer följs samt att fortsätta automatisera där det går.

3 anledningar till att ni ska utse superusers för Dynamics 365

  • De är en viktig länk och stöttning både under implementeringen och när ni är igång, då de kan fortsätta vidareutveckla systemet tillsammans med CRM-partnern.
  • En superuser har lättare att identifiera enformiga och monotona arbetsprocesser som kan gå att förenkla med automatiseringslösningar.
  • Superusers kan kontinuerligt utbilda övrig personal och hålla dem uppdaterade kring hur arbets- och systemprocesser fungerar och utvecklas.

Vill du läsa fler tips från våra experter? Ladda ner vår handbok – Den unika kundrelationen.

Kontakta oss med dina frågor!

Känner du dig osäker eller är du redo att komma igång? Kontakta oss så svarar vi på alla frågor eller föreslår ett uppstartsmöte där vi går igenom era behov.